bootstrap buttons
Kategorije

U A kategoriju ulaze motocikli sa ili bez bočne prikolice iznad 35 kW i motorna vozila na tri kotača čija je snaga veća od 15kw.
U program osposobljavanja možete upisati sa navršenih 23 i pol godine, a ispitu iz vožnje pristupiti sa 24 godine.
Obuka se sastoji od 30 sati teorijskog dijela, predavanja iz prve pomoći i 25 sati iz praktičnog dijela.
Ukoliko posjedujete B kategoriju polagat ćete samo ispit vožnje nakon 15 sati vožnje.
Ukoliko posjedujete A2 kategoriju 2 godine, stječete pravo na polaganja A kategorije sa 20 godina starosti.
Minimalna starosna dob za vozilo na tri kotača A kategorije je 21 godina.

Pod A1 kategoriju spadaju motocikli sa ili bez bočne prikolice radnog obujma motora do 125cm³ i snage motora od najviše 11 kW i motorna vozila na tri kotača čija snaga nije veća od 15 kw.
U program osposobljavanja možete se upisati sa navršenih 15 i pol godina, a ispitu iz vožnje pristupiti sa 16 godina.
Obuka se sastoji od 30 sati teorijskog dijela, predavanja iz prve pomoći i 20 sati iz praktičnog dijela.
Ukoliko posjedujete B kategoriju, u obuci imate samo 7 sati vožnje, nakon čega polažete ispit iz praktičnog dijela.

U A2 kategoriju ulaze motocikli sa ili bez bočne prikolice čija snaga motora ne prelazi 35 kW i čiji omjer snaga/masa ne prelazi 0,2kW/kg, tako da s položenom A2 kategorijom možete voziti motocikle do 600 cm³.
Upisati se može osoba koja ima minimalno 18 godina.
U obuci prolazite 30 sati iz teorijskog dijela, predavanje prve pomoći i 20 sati iz praktičnog dijela.
Ukoliko posjedujete B kategoriju, u obuci imate samo 15 sati vožnje, a ukoliko posjedujete A1 kategoriju, u obuci imate samo 10 sati vožnje.
Ukoliko A2 kategoriju posjedujete 2 godine, stječete pravo polaganja A kategorije već s 20 godina.

U program osposobljavanja možete se upisati sa navršenih 17 i pol godina, a ispitu iz vožnje pristupiti s 18 godina.
U obuci prolazite 30 sati iz teorijskog dijela, predavanje prve pomoći i 35 sati iz praktičnog dijela.
U ovu kategoriju ulaze motorna vozila čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500 kg i koja su konstruirana i dizajnirana za prijevoz ne više od 8 putnika ne računajući sjedalo za vozača.
Motorna vozila ove kategorije mogu biti u kombinaciji s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa ne prelazi 750 kg.
Motorna vozila u ovoj kategoriji mogu se kombinirati s priključnim vozilom čija je najveća dopuštena masa veća od 750 kg, pod uvjetom da najveća dopuštena masa ove kombinacije nije veća od 3.500 kg.

U osposobljavanje kandidata za vozače C kategorije vozila možete se uključiti ako posjedujete vozačku dozvolu B kategorije.
Starosna dob za polaganje C kategorije je 21 godina. Upisati se možete sa navršenih 20 i pol godina.
Ukoliko vozač posjeduje svjedodžbu o početnoj kvalifikaciji, minimalna starosna dob za polaganje C kategorije je 18 godina.
U obuci prolazite 15 sati iz teorijskog dijela ili 5 ako imate C1 kategoriju, predavanje prve pomoći i 15 sati iz praktičnog dijela ili 10 ako imate C1 kategoriju.

Just drop the blocks into the page, edit content inline and publish - no technical skills required.

Cjenik po kategorijama

Adresa

Ul. Ferde Livadića 1, 10430, Samobor

Kontakt

Tel: 3360 304
Fax: 3323 838
Mail:
autoskola@samobor-turist.hr 

Radno vrijeme

PON-PET: 8:00 - 18:00
SUBOTA: 8:00 - 12:00